Radosni smo da uspješno završavamo 5. kvartalno razdoblje projekta „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Bambi“, UP.02.2.2.16.0208 koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt uključuje nekoliko aktivnosti, od kojih je osnovna usluga produženog boravka djece u vrtiću. Time smo omogućili djeci i roditeljima zadovoljenje potrebe za popodnevnim boravkom u četiri vrtićka objekta (Pušća – 2 objekta, Trstenik i Jakovlje). Stoga vas još jednom pozivamo da, ukoliko imate potrebu, koristite usluge produženog boravka u navedenim objektima našeg vrtića.
Osim navedenoga, izuzetno smo sretni smo da su svi prijavljeni djelatnici završili edukaciju folklora za djecu vrtićke dobi.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Bambi.