Priprema djece za polazak u osnovnu školu

Program predškole poseban je oblik organizirane pripreme djece za polazak u osnovnu školu. Provodi se u sklopu redovitog programa za djecu školske obveznike upisanu u vrtić i za djecu koja nisu obuhvaćena niti jednim oblikom institucionalnog predškolskog odgoja.

Provode ga odgojiteljice Dv Bambi, s kvalifikacijama u skladu sa zakonskim propisima, uz suradnju stručnih suradnika vrtića.

Ovo je obavezni program odgojno-obrazovnog rada za svu djecu u godini pred školu te se provodi od listopada do svibnja tekuće pedagoške godine, u pripremljenom i poticajnom okruženju i s raznovrsnim poticajima za ostvarivanje zadaća programa.

Namijenjen je pripremi djece za školu te stjecanju i osnaživanju osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Program omogućuje usvajanje i razvoj svih znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za početak školovanja, razvoj samostalnosti, suradničkog učenja, kreativnog izražavanja, socijalnih vještina i vještina samozaštite, kao i svih djetetovih potencijala.