O našim programima

WALDORFSKI VRTIĆ

Odgajanje u waldorfskoj pedagogiji je zajednički rad odgojitelja i roditelja. Bitno obilježje nastavnog plana jest naglašena orijentacija na umjetnički i radni odgoj. Posebnost ove pedagogije jest i euritmija, način lijepog i dobrog usklađivanja pojedinih dijelova jedne cjeline u govoru, glazbi i pokretu. Istaknuta je povezanost s prirodom i učenje u prirodi na zornim materijalima.

MONTESSORI VRTIĆ

Montessori pristup potiče samostalnost kod djeteta, vodeći se geslom „Pomozi mi da to učinim sam“, ne da ga se pripremi za školu, već da ga se pripremi za život. Djeca u Montessori vrtiću kroz niz vježbi, polazeći od konkretnog k apstraktnom, pomoću posebno načinjenog pribora i materijala, odnosno pripremljenog okružja, uče sama. Montessori odgojitelj ne poučava djecu, već ih prati i pomaže im da individualno usvajaju vježbe za poticanje samostalnosti, osjetilnosti, razvoja jezika i matematike.

REDOVNI 10-SATNI PROGRAM

Redovit 10-satni program odgojno-obrazovnog rada primarni je cjelodnevni program za djecu od 1. godine do polaska u osnovnu školu. Temeljno polazište programa je Nacionalni obrazovni kurikulum koji ima za cilj poticati cjelovit razvoj djeteta, te humanistička koncepcija razvoja predškolskog djeteta.

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Imajući na umu dječju prijemljivost za usvajanje stranih jezika od najranije dobi, cilj ovog programa je uvođenje komunikacije i sadržaja na engleskom jeziku na prirodan i spontan način, uz poticanje djece na situacijsko učenje kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta. Program je namijenjen djeci u dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu i provodi se u mješovitim vrtićkim odgojnim skupinama. Program provode odgojitelji Dv Bambi koji su dodatno educirani/osposobljeni za provođenje ovog programa.

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA

Cilj ovog dodatnog programa je pobuditi zanimanje za njemački jezik, razviti radost učenja i motivirati dijete da se sporazumijeva i na jeziku koji mu nije materinji. Sudjelovanjem u ovom programu djetetu dajemo mogućnost da u svakodnevnim spontanim igrama i aktivnostima upozna elemente kulture njemačkog govornog područja, prema vlastitim mogućnostima, sukladno dobi i individualnom interesu djeteta. Za to je najprimjereniji situacijski pristup učenju. U predškolskoj dobi djeca strani jezik ne uče, već ga usvajaju spontano, situacijski kroz igru, u svakodnevnim situacijama i u posebno planiranim i izvođenim aktivnostima.

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole poseban je oblik organizirane pripreme djece za polazak u osnovnu školu. Provodi se u sklopu redovitog programa za djecu školske obveznike upisanu u vrtić i za djecu koja nisu obuhvaćena niti jednim oblikom institucionalnog predškolskog odgoja.

PROGRAM FOLKLORA

Kroz kraći program folklornog stvaralaštva, kojeg njegujemo već 10-ak godina u našem vrtiću, nastojimo djeci osvijestiti vrijednost naše kulturne baštine i osjećaj poštovanja prema hrvatskoj tradicijskoj kulturi te potaknuti ih na očuvanje vlastitog kulturnog identiteta. Sudjelovanjem u ovom programu, djeca kroz pjesmu i ples uče o bogatoj kulturnoj ostavštini svojih djedova i baka.

ZLATNI TALIRI

Program za djecu s teškoćama u razvoju

Dječji vrtić Bambi od 2016. godine provodi verificirani program odgojno-obrazovnog rada i (re)habilitacije djece s težim teškoćama u razvoju te ima ustrojenu jednu odgojnu skupinu s posebnim programom namijenjenim djeci s teškoćama u razvoju, kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi.

0
BROJ DJECE
0
ODGOJITELJA
0
SRETNA RODITELJA
0
STRUČNA SURADNIKA