Upisi i potrebna dokumentacija

OBAVIJEST O UPISIMA DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece predškolske dobi da podnesu zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Bambi, objekte:

 1. Trstenik, Ulica bana Josipa Jelačića 1
 2. Pušća, Kumrovečka cesta 98
 3. Pušća, Kumrovečka cesta 98 a
 4. Podsused, Mendlova 1
 5. Podsused, Sopot 2
 6. Zaprešić, Pavla Lončara 26
 7. Jakovlje, Adele Sixta 2

UPISI ĆE SE PROVODITI OD 12. DO 20. SVIBNJA 2022. za ostvarivanje sljedećih programa:

 • redoviti 10-satni program u objektima Trstenik, Pušća (Kumrovečka cesta 98), Podsused (Sopot 2), Zaprešić i Jakovlje za djecu s navršenih 12 mjeseci života na dan 31.8.2022. do polaska u osnovnu školu
 • poseban program predškolskog odgoja, obrazovanja i (re)habilitacije u objektu Pušća (Kumrovečka 98 a) za djecu s teškoćama u razvoju kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi
 • Waldorfski program u objektu Podsused (Mendlova 1) za djecu od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu

Zahtjev za upis i ostala potrebna dokumentacija predaju se isključivo u elektroničkom obliku, korištenjem usluge e-Upisi https://e-upisi.hr/ na portalu e-Građani https://gov.hr/

Upute o načinu prijave i korištenja portala e-Građani nalaze se na poveznici https://gov.hr/hr/postanite-e-gradjanin/2090

Za elektroničku predaju zahtjeva potrebno je da roditelj/skrbnik ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani, stoga molimo da ju osigurate u što kraćem roku.

Molimo roditelje da, prije kreiranja zahtjeva za upis djeteta u vrtić, obavezno pročitaju Korisničke upute za roditelje koje su dostupne u nastavku.

Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev dostavljaju se u elektroničkom obliku putem aplikacije e-Upisi, preuzimanjem dostupnih dokumenata iz raspoloživih baza podataka ili prilaganjem dokumentacije.

UZ POPUNJENI ZAHTJEV, RODITELJ TREBA PRILOŽITI:

 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta
 • domovnica djeteta
 • uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta, ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje MUP-a o prebivalištu oba roditelja/samohranog roditelja, ne starije od 6 mjeseci
 • za dijete zaposlenih roditelja – potvrda o podacima evidentiranima u bazi podataka HZMO-a o radno pravnom statusu oba roditelja/samohranog roditelja, ne starija od mjeseca dana
 • za dijete s teškoćama u razvoju – mišljenje ili rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja o postojanju teškoće u razvoju djeteta ili rješenje HZZ0-a za dopust roditelja radi njege djeteta, ili medicinska dokumentacija kojom se opisuju i potvrđuju teškoće u razvoju
 • za dijete invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete samohranog roditelja – rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje CZSS o privremenom uzdržavanju djeteta
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
 • zdravstvena iskaznica djeteta
 • knjižica imunizacije iz koje je vidljivo da je dijete uredno, redovito cijepljeno protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja i/ili potvrdu liječnika o postojanju kontraindikacija za cijepljenje djeteta protiv određenih bolesti
 • potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta iz koje je vidljivo da dijete ispunjava zdravstvene uvjete za upis u dječji vrtić

Dokumentaciju koju roditelj ne može predati putem aplikacije dostavlja u papirnatom obliku u propisanom upisnom roku u centralni objekt Dječjeg vrtića Bambi, na adresu Kumrovečka 98, Pušća.

Nakon objave rezultata natječaja, roditelji primljene djece dostavit će dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje subvencije pojedine Općine/Grada.

Ako dječji vrtić tijekom provjere zahtjeva i priložene dokumentacije utvrdi da je prijavu za upis potrebno naknadno dopuniti i/ili ispraviti, roditelj će o tome biti obaviješten putem aplikacije e-Upisi u razdoblju od 23. do 26. svibnja 2022. godine (molimo roditelje da tijekom navedenog razdoblja provjeravaju status prijave). Temeljem primljene obavijesti roditelj ima mogućnost naknadno dopuniti i/ili ispraviti prijavu najkasnije do 1. lipnja 2022. godine.

Iznimno, ako roditelj zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga nije u mogućnosti podnijeti zahtjev za upis djeteta putem portala e-Građani, zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom može dostaviti u papirnatom obliku osobno u centralni objekt Dječjeg vrtića Bambi, na adresu Kumrovečka 98, Pušća u propisanom upisnom roku, u terminu kojeg treba prethodno dogovoriti na brojeve 099/279 4218 i 099/279 4219. Prilikom predaje zahtjeva u papirnatom obliku, administrator Dječjeg vrtića, uz suglasnost roditelja, kreira zahtjev za upis djeteta u sustav e-Gađani. Zahtjev za upis i popis potrebne dokumentacije nalazi se na web stranici vrtića: www.dv-bambi.hr

IZNIMNO, zahtjevi za upis za:

 1. Montessori program u objektu Pušća (Kumrovečka cesta 98 a) za djecu s navršenih 12 mjeseci života na dan 31.8.2022. do polaska u osnovnu školu
 2. Program predškole u objektima Trstenik, Pušća i Jakovlje za djecu u godini prije polaska u školu rođenu u razdoblju od 1.4.2016. do 31.3.2017., koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića

podnose se putem elektroničke pošte: tajnistvo@dv-bambi.hr, osobno ili putem pošte na adresu: Dječji vrtić Bambi, Kumrovečka cesta 98, 10294 Pušća.  Zahtjev za upis u navedene programe i popis potrebne dokumentacije nalaze se na web stranici vrtića: www.dv-bambi.hr

O zahtjevima za upis djece odlučuje Povjerenstvo za upis djece u dječji vrtić sukladno Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi.

Rješenja o upisu djece u pojedine programe objaviti će se 6. lipnja 2022. godine. Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o upisu.

Dijete se uključuje u program na dan početka pedagoške godine, 1. rujna 2022. godine, odnosno na dan koji je utvrđen ugovorom. Upisi će se obavljati i tijekom godine u slučaju nedovoljne popunjenosti kapaciteta ili naknadnih ispisa.

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima općina ili gradova u kojima djeca i roditelji/skrbnici imaju prijavljeno prebivalište.

Sva pitanja vezana za upis djece mogu se postaviti putem telefona na brojeve 099/279 4218 i 099/279 4219.

Predsjednica Upravnog vijeća

Renata Brekalo

Za sva pitanja
slobodno nas kontaktirajte

Što kažu roditelji?

“Draga Renata, htjela sam reći kako su jako kvalitetni newsletteri koje dobivamo od vrtića. Ne znam tko koji radi, ali jako su korisni. Često napravimo. Pohvala tetama. ”

Mama Tamara
0
LITTLE PEOPLE
0
TEACHERS
0
ACTIVITIES
0
HAPPY PARENTS