Kraći program učenja njemačkog jezika

Cilj ovog dodatnog programa je pobuditi zanimanje za njemački jezik, razviti radost učenja i motivirati dijete da se sporazumijeva i na jeziku koji mu nije materinji. Sudjelovanjem u ovom programu djetetu dajemo mogućnost da u svakodnevnim spontanim igrama i aktivnostima upozna elemente kulture njemačkog govornog područja, prema vlastitim mogućnostima, sukladno dobi i individualnom interesu djeteta. Za to je najprimjereniji situacijski pristup učenju. U predškolskoj dobi djeca strani jezik ne uče, već ga usvajaju spontano, situacijski kroz igru, u svakodnevnim situacijama i u posebno planiranim i izvođenim aktivnostima.

Komunikacija na stranom jeziku odvija se spontano i opušteno, u manjim skupinama djece i individualno. Osnovni vokabular, riječi, strukture i fraze djeca usvajaju iz poznatih i bliskih sadržaja i tema, kroz pokret, pjesmice, priče, te raznovrsne igre i dramatizacije.

Cilj ovog programa jest kroz pokret, igru i situacijsko učenje osigurati djetetu razvoj kompetencije na njemačkom jeziku.

Program je namijenjen djeci u dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu i provodi se u mješovitim vrtićkim odgojnim skupinama. Program provodi osnivačica Dječjeg vrtića Bambi, profesorica njemačkog jezika i fonetike, gđa. Renata Brekalo.

Program se provodi kao integrirani dio redovitog programa, te je sadržajno prilagođen interesima djece, različitim stilovima učenja i mogućnostima pojedinog djeteta, u poticajima bogatom i raznovrsnom okruženju usmjerenom na djetetovo obogaćivanje iskustva i spoznaja te senzibiliteta za strani jezik.

Ovim dodatnim programom ranog učenja njemačkog jezika omogućit ćemo djeci da na prirodan način, kroz igru i primjerene stilove učenja usvajaju osnove njemačkoga jezika.