Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Imajući na umu dječju prijemljivost za usvajanje stranih jezika od najranije dobi, cilj ovog programa je uvođenje komunikacije i sadržaja na engleskom jeziku na prirodan i spontan način, uz poticanje djece na situacijsko učenje kroz igru kao temeljnu aktivnost predškolskog djeteta.

Program je namijenjen djeci u dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu i provodi se u mješovitim vrtićkim odgojnim skupinama. Program provode odgojitelji Dv Bambi koji su dodatno educirani/osposobljeni za provođenje ovog programa.

Kroz svakodnevne praktične životne situacije, igru, istraživalačke aktivnosti i interakcije djece međusobno te djece i odraslih; u igranim, maštovitim situacijama, djeca razvijaju novu dimenziju svoje kompetentnosti – ovladavaju vokabularom i jezičnim strukturama engleskog jezika. Cjelokupni odgojno-obrazovni rad temelji se na integrativnom pristupu učenju s posebnim naglaskom na sve oblike komunikacije: pokret, scenski, glazbeni i likovni izraz, grupno i individualno, sukladno razvojnim potrebama i mogućnostima djece.

Program se provodi kao integrirani dio redovitog programa, te je sadržajno prilagođen interesima djece, različitim stilovima učenja i mogućnostima pojedinog djeteta, u poticajima bogatom i raznovrsnom okruženju usmjerenom na djetetovo obogaćivanje iskustva i spoznaja te senzibiliteta za strani jezik.

Zadaće programa su:

  • poticati interes za komunikaciju na engleskom jeziku

  • upoznati elemente kulturnog konteksta u kojem se koristi engleski jezik te uočavanje raznolikosti kultura i svjetonazora promičući multikulturalizam i toleranciju

     

  • koristiti engleski jezik u svakodnevnim i planski stvorenim situacijama, kroz igru

     

  • omogućavati djetetu slušno razumijevanje kao osnovu za razvoj govornih vještina te reprodukciju engleskih riječi, pojmova, fraza i jezičnih struktura.

     

Ovim dodatnim programom ranog učenja engleskog jezika omogućit ćemo djeci da na prirodan način, kroz igru i primjerene stilove učenja usvajaju osnove engleskog jezika.