”Svako dijete ima pravo na umjetničko izražavanje, što u našim vrtićima njegujemo s velikom pažnjom.”

Renata Brekalo, prof., osnivačica DV Bambi

16 godina rada

DV Bambi je dječji vrtić sa tradicijom od 2006. godine, punih 14 godina rada.

Sveobuhvatni pristup odgoju djece, nastavak je roditeljske zadaće i ljubavi prilikom odgajanja djeteta. Specifičan i jedinstven pristup svakom pojedinom biću zasigurno je ono što svako dijete treba pa se samo po sebi, zadaća DV Bambi nametnula iz njegove osobne potrebe. Moto koji nas vodi u radu je izreka Rudolfa Steinera: Dijete treba u strahopoštovanju primiti, u ljubavi odgajati, a u slobodi otpustiti.“

Natječaji

Natječaji za zasnivanje radnog odnosa objavljuju se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Politika kvalitete ISO 9001

0
ODGOJITELJA
0
STRUČNA SURADNIKA
0
GODINA RADA
0
BROJ DJECE U 14 GODINA