Redovni 10-satni program

Redovit 10-satni program odgojno-obrazovnog rada primarni je cjelodnevni program za djecu od 1. godine do polaska u osnovnu školu. Temeljno polazište programa je Nacionalni obrazovni kurikulum koji ima za cilj poticati cjelovit razvoj djeteta, te humanistička koncepcija razvoja predškolskog djeteta.

Važne zadaće našeg rada su sljedeće:

 • pravovremeno i primjereno zadovoljavati potrebe djece
 • brinuti o zdravlju, rastu i razvoju i sigurnosti djece
 • živjeti i osiguravati prava djece i odraslih
 • maksimalno uvažavati individualne mogućnosti, interese i posebne potrebe svakog djeteta
 • poticati suradnju i stvarati uvjete za partnerstvo s roditeljima
 • surađivati s lokalnom i širom društvenom zajednicom
 • djelovati sukladno standardu i certifikatu ISO 9001:2008

U našim vrtićima vlada obiteljska, inspirativna atmosfera i topli ugođaj u kojemu djeca doživljavaju red, ritam i harmoniju. U dnevnom, tjednom i godišnjem stalnom ritmu aktivnosti, prateći godišnja doba, promjene u prirodi i svetkovine, izmjenjuju se raznolike aktivnosti: igra i odmaranje, umjetničke i radne aktivnosti.

Okruženje, igračke, namještaj i didaktički materijali prirodnog su podrijetla i ujednačenih boja, kako bi se poticao zdrav razvoj svih djetetovih osjetila i njegova mašta: drvo, vuna, obojene tkanine, kamenje, školjke… Sve aktivnosti i sadržaji imaju za cilj da kod djeteta razvijaju stvaralačku igru. Naglasak je na poticanju djetetove kreativnosti i mašte kroz različite vrste umjetničkog izražavanja i doživljaja: slikanje, pjevanje i plesanje, oblikovanje, lutkarske predstave i dramatizacije, priče i bajke…

Djetetu omogućavamo učenje putem stjecanja vlastitog iskustva, aktivnog istraživanja i oponašanja odraslih. Samostalnost razvijamo domaćinskim poslovima: pospremanje, brisanje, čišćenje… i radnim aktivnostima: zalijevanje cvijeća, sadnja vrta i cvijeća, izrada hranilišta za ptice… Posebna vještina koju razvijamo je vezenje i tkanje.

Važan segment našeg rada je zdrava prehrana i svakodnevni boravak na svježem zraku, povezanost djeteta s prirodom.

Odgajanje je u našemu programu zajednički rad odgojitelja i roditelja. Njegujemo raznovrsnu i bogatu suradnju s roditeljima naše djece. U radu motivirani smo kvalitetom i zadovoljstvom djece i njihovih roditelja prema kojima osjećamo veliku odgovornost, koja se može postići samo velikim zalaganjem, trudom, ljubavlju i entuzijazmom.

 • Ugodno, toplo obiteljsko ozračje

 • Mještovita grupa s malim brojem djece i programom za predškolce

 • Odgojitelji s dodatnim edukacijama

 • Stalan ritam aktivnosti

 • Dovoljno vremena za slobodnu igru s prirodnim materijalima

 • Ručni rad i radne aktivnosti

 • Umjetničke aktivnosti

 • Euritmija: umjetnost pokreta

 • Svakodnevni boravak na zraku, zdrava prehrana

 • Raznolika suradnja s roditeljima tijekom cijele godine