Naši Zlatni taliri

Djeca s teškoćama u razvoju

Dječji vrtić Bambi od 2016. godine provodi verificirani program odgojno-obrazovnog rada i (re)habilitacije djece s težim teškoćama u razvoju te ima ustrojenu jednu odgojnu skupinu s posebnim programom namijenjenim djeci s teškoćama u razvoju, kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi.

Pod teškoćama u razvoju smatraju se:

– oštećenja vida

– oštećenja sluha

– oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju

– oštećenja organa i organskih sustava

– intelektualne teškoće

– poremećaji u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja

– višestruke teškoće u psihofizičkom razvoju.

U poseban program za djecu s teškoćama u razvoju su uključena djeca od navršene 3. godine života do polaska u osnovnu školu.

 „Želja nam je da naš program, koji zadrži mnogo elemenata umjetničkih aktivnosti, što bolje prenesemo u rad s djecom s teškoćama u razvoju“,  Renata Brekalo, prof., osnivačica Dječjeg vrtića Bambi

Cilj programa

Cilj programa je poticanje cjelokupnog razvoja djece s teškoćama u razvoju, u skladu s njihovim individualnim sposobnostima i mogućnostima. Iako je način poučavanja u posebnoj odgojnoj skupini specifičan i orijentiran na vrste teškoća zastupljene u skupini, velikim dijelom je usmjeren i na osiguravanje djelomične integracije u redovitim odgojnim skupinama. Svrha integracije je pružanje prilika i mogućnosti djeci s teškoćama za uvježbavanje različitih interakcija i vještina potrebnih za snalaženje u školi, odnosno društvu.

Za svako dijete u skupini donosi se individualizirani odgojno-obrazovni program, prilagođen njegovim sposobnostima, potrebama i interesima, s ciljem ublažavanja djetetovih teškoća i pravilnog poticanja djetetovih razvojnih potencijala.

S djecom u skupini rade rehabilitatorica i asistentica, a osim njih, o razvoju i napretku svakog djeteta brine i stručni tim vrtića.