Sretni smo što uspješno završavamo 2. kvartalno razdoblje projekta „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Bambi“, UP.02.2.2.16.0208 koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt uključuje nekoliko aktivnosti, od kojih je osnovna usluga produženog boravka djece u vrtiću. Time smo omogućili djeci i roditeljima zadovoljenje potrebe za popodnevnim boravkom u četiri vrtićka objekta (Pušća – 2 objekta, Trstenik i Jakovlje). Do sada je uslugu produženog boravka koristilo 29-ero djece te će se taj broj s upisom nove djece i potrebama novih obitelji povećati. Stoga vas još jednom pozivamo da, ukoliko imate potrebu, koristite usluge produženog boravka u navedenim objektima našeg vrtića.

Od ostalih aktivnosti, sretni smo što je petero djelatnika vrtića krenulo na stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije za djecu jasličke i vrtićke dobi, kao i Edukaciju za rad s djecom s teškoćama u razvoju prema Montessori pedagogiji, te je vrtić dodatno opremljen planiranom opremom.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Bambi.